U stanovima 9 godina žive ljudi koji na njih nemaju pravo

Zdravstveni centar ,,Dr Dragiša Mišović“ je 2004. godine na osnovu pogrešnog bodovanja zaposlenih dodelio 4 stana u zakup na period od 5 godina. Nakon sudskog epiloga, koji je inicirala jedna od oštećenih kandidatkinja, P.S., koja nema rešeno stambeno pitanje, Presuda Vrhovnog kasacionog suda, doneta 2011. godine, još uvek se ne izvršava. P.S. još uvek živi kao podstanarka, a u stanovima i nakon devet godina žive ljudi koji su dobili stanove nakon neregularnog bodovanja.
Zdravstveni centar „Dr Dragiša Mišović“ u Čačku je 3.12.2003. godine raspisao Oglas o dodeli stanova u zakup na period od 5 godina za radnike centra koji nisu imali rešeno stambeno pitanje.
scan
Posle bodovanja, stambena komisija je napravila Predlog liste reda prvenstva prema kojoj su 4 stana dodeljena osobama sa najvećim brojem bodova. Nekoliko kandidata, koji su bili nezadovoljni svojom pozicijom na listi, je podnelo Prigovore u vezi sa Predlogom rang liste, između ostalih i kandidatkinja P.S. koja je ukazala na nepravilno bodovanje i grešku prilikom sabiranja njenih bodova. Komisija koja je odlučivala u sledećem sastavu: Živković Dušanka, Bošnjaković Slobodan, Rašević Miroslava, Despot Stoja i Janjić Zagorka, je donela Konačnu rang listu i odbila prigovor P.S.
img054
Pitanje je koliko je stambena komisija donela nepristrasnu odluku obzirom da je jedan od članova komisije brat prvoplasirane na bodovnoj listi čime je došlo do svojevrsnog sukoba interesa.
img053
Stambena komisija je izašla na teren i proverila stambeni status svakog od kandidata. Komisija, koja je izašla na teren, nije bila u svom punom sastavu, već su na teren izašla samo njena tri člana i to Zagorka Janjić, Slobodan Bošnjaković i Dušanka Živković. Tokom izlaska na teren sačinjene su beleške na osnovu kojih se odlučivalo o Konačnoj rang listi.
img055
Sudski epilog
Obzirom da je Prigovor kandidatkinje P.S. bio odbijen, ona se obratila Opštinskom sudu u Čačku koji je doneo presudu u njenu korist 25.04.2008. godine. Pošto je sud dobio uvid u spise koji su potvrdili da je kandidatkinja pogrešno bodovana, sud je doneo odluku da se poništi odluka Stambene komisije o raspodeli stanova i da se raspodela ponovo izvrši uzimajući u obzir regularan broj bodova kandidatkinje P.S. Prema regularnom broju bodova ona bi izbila na treće mesto i time dobila pravo na zakup stana.
opstinski sud
Nezadovoljna ovakvom odlukom Opštinskog suda, uprava Zdravstvenog centara „Dr Dragiša Mišović“ je uložila Žalbu Okružnom sudu u Čačku. I ovaj sud je doneo presudu u korist P.S. i odbio Žalbu Zdravstvenog centra kao neosnovanu. Isti postupak se vodio i pred Vrhovnim kasacionim sudom i Presuda je, takođe, bila u korist P.S.
okruzni sudvrhovni sud
Izvršna Presuda Vrhovnog kasacionog suda je doneta 07.09.2011., međutim, ova Presuda ni danas nije izvršena.
Kandidatkinji na istoj sednici odzeto i dodeljeno pravo na korišćenje stana
Pomenuta 4 stana su zaposlenima Zdravstvenog centra, koji nemaju rešeno stambeno pitanje, dodeljena u zakup na period od 5 godina. Stambena komisija je Odluke o dodeli donela na sastanku održanom 14.06.2004. godine, što znači da bi se Odluke o nastavku korišćenja stanova donosile 2009. godine. Takva dodela se nije dogodila te godine. Stambena komisija je pitanje dodele stanova pokrenula tek na sastanku koji je održan 13.09.2010. godine, kada su uzeli u obzir presudu Opštinskog i Okružnog suda u Čačku. Tada su odlučili da stave van snage Odluku Stambene komisije o dodeli stana jednoj od kandidatkinja kojoj je stan dodeljen 6 godina ranije.
van snage
Potom su na istom tom sastanku, toj istoj kandidatkinji dodelili stan koji je i do tada imala u zakup.
ponovna dodela
Devet godina posle dodele stanova, P.S. još uvek živi kao podstanarka, a Zdravstveni centar “Dr Dragiša Mišović” još uvek nije izvršio izvršnu Presuda Vrhovnog kasacionog suda.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta Mladi novinari u borbi protiv korupcije koji preko Agencije za borbu protiv korupcije finansira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Mišljenje i stavovi u ovom članku ne moraju neophodno predstavljati mišljenja i stavove Agencije za borbu protiv korupcije i UNDP-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>